село Побєда

 

Документи ВЦА
 

У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

06.02. 2017р.25

               м.Мар’їнка

 

 

Про стан виконавської

дисципліни та організації

виконання завдань у військово-

цивільній адміністрації за 2016 рік

 

 

Керуючись пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», на виконання вимог Президента України, Кабінету Міністрів України щодо зміцнення виконавської дисципліни, у військово-цивільній адміністрації м.Мар’їнка та с.Побєда проведено аналіз стану виконавської дисципліни та аналіз стану організації виконання завдань за підсумками роботи.

Питання виконавської дисципліни та здійснення контролю за безумовним виконанням актів Глави держави, документів Уряду, розпоряджень та доручень голів обласної і районної державних адміністрацій постійно знаходяться на контролі у керівників військово-цивільній адміністрації.

Дане питання систематично розглядається на апаратних нарадах для підвищення персональної відповідальності у військово-цивільній адміністрації.

Протягом 2016 року до військово-цивільної адміністрації надійшло 1255 документів, з них 373 поставлено на контроль (29,7 %).

Видано 261 розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації з основної діяльності, прийнято 97 розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій, з них 47 – взято на контроль.

 Розпорядження голів обласної і районної державних адміністрацій розглядаються керівником, про що свідчать резолюції, ці розпорядження зберігаються окремо від інших документів.

Вони розглядаються на апаратних нарадах. За результатами розгляду приймаються відповідні розпорядження.

Так, можемо зробити висновки, що у загальному документообігу  контрольних документів найбільша  частина – це документи з питань економіки, житлово-комунального господарства, роботи із зверненнями громадян, з питань внутрішньої політики,  соціального захисту населення, цивільного захисту.

 

 

Ведеться реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції в електронному вигляді та на паперових носіях.

Аналізуючи стан виконання документів можна сказати, робота щодо виконання контрольних документів спеціалістами військово-цивільної адміністрації організована належним чином та проводиться на належному рівні. Стан виконавської дисципліни за підсумками звітного періоду свідчить про те, що заходи, спрямовані на поліпшення управлінської діяльності, зміцнення виконавської дисципліни, акцентується увага на виконанні актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної і районної державних адміністрацій та керівника військово-цивільної адміністрації, інших документів органів державної влади.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою безумовного виконання вимог Законодавства України щодо зміцнення виконавської дисципліни та недопущення можливих порушень у ході виконання контрольних документів, посилення персональної відповідальності керівників та спеціалістів за доручену ділянку роботи рекомендовано:

 

1. Тримати на постійному контролі стан виконавської дисципліни у військово-цивільній адміністрації.

2. Приділяти особливу увагу виконанню указів Президента України та проводити належну роботу щодо своєчасного їх виконання.

3. Розглядати питання про стан виконавської дисципліни на засіданнях апаратних нарад щоквартально.

4. Зобов’язати посадових осіб та спеціалістів військово-цивільної адміністрації:

1) не допускати порушень термінів виконання документів, невідкладно розглядати документи, які мають стислі терміни виконання;

2) поліпшити рівень якості та інформативної достатності при підготовці матеріалів про стан виконання поставлених завдань, забезпечити дотримання вимог діловодства щодо їх форми і змісту;

 5. Діловоду військово-цивільної адміністрації (Владіміровій) про стан виконання завдань, визначених у розпорядженнях голови райдержадміністрації, інформувати відділ діловодства та контролю райдержадміністрації  щокварталу  до 20 числа, наступного за звітним.

6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження  покласти на діловода  військово-цивільної адміністрації Владімірову І.М., контроль залишаю за собою.

 

 

 

Керівник

військово-цивільної адміністрації                                                    О.О.Тесля

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                  КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

_06.03.2017_№_40___

                       м.Мар’їнка

 

 

Про внесення змін до розпорядження

керівника військово-цивільної

адміністрації м. Мар’їнка та с. Побєда

від 23 грудня 2016 року № 207

 

         Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 4 частини 6  статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», відповідно до розпорядження голови Мар’їнської районної державної адміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2016 року № 453 (зі змінами), внести  наступні зміни:

1. «…доходи міського бюджету у сумі 6800326 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 6395300 грн., доходи спеціального фонду  бюджету 405026 грн.», замінити на «…доходи міського бюджету у сумі 8127151 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 7722125 грн., доходи спеціального фонду  бюджету 405026 грн.»  (додаток 1).

2. «…видатки міського бюджету у сумі 6800326 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 6395300 грн., видатки спеціального фонду  бюджету 405026 гривень.» замінити на «….видатки міського бюджету у сумі 8127151 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 6395300 грн., видатки спеціального фонду  бюджету 1731851 гривень.» (додаток 2).

 

3. Затвердити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  1326825 грн., джерелами покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1326825 грн., джерелами покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Павленко К. І. провести перерозподіл коштів у видатковій частині бюджету військово-цивільної адміністрації та внести відповідні зміни.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Керівник військово-

цивільної адміністрації                                                                       О.О. Тесля

 

 

            Додаток 1       
            до розпорядження керівника        
            військово-цивільної адміністрації       
            від 06.03.2017 року №40       
                   
Доходи міського бюджету на 2017 рік                   
                    (грн.)
Код    Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету    Всього    Загальний фонд    Спеціальний фонд   
                Всього    в т.ч. бюджет розвитку
                   
1    2    3    4    5    6
10000000    Податкові надходження      1702100,00    1702100,00    0,00    0,00
14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      12000,00    12000,00    0,00    0,00
14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів    12000,00    12000,00    0,00    0,00
18000000    Місцеві податки    1690100,00    1690100,00    0,00    0,00
18010000    Податок на майно    790600,00    790600,00    0,00    0,00
18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості    80000,00    80000,00    0,00    0,00
18010500    Земельний податок з юридичних осіб      65100,00    65100,00    0,00    0,00
18010600    Орендна плата з юридичних осіб      606200,00    606200,00    0,00    0,00
18010700    Земельний податок з фізичних осіб      7200,00    7200,00    0,00    0,00
18010900    Орендна плата з фізичних осіб      32100,00    32100,00    0,00    0,00
18050000    Єдиний податок      899500,00    899500,00    0,00    0,00
18050300    Єдиний податок з юридичних осіб     40000,00    40000,00    0,00    0,00
18050400    Єдиний податок з фізичних осіб     493000,00    493000,00    0,00    0,00
18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків    366500,00    366500,00    0,00    0,00
20000000    Неподаткові надходження      672026,00    267000,00    405026,00    0,00
22000000    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності     267000,00    267000,00    0,00    0,00
22010000    Плата за надання адміністративних послуг    118000,00    118000,00    0,00    0,00
22012500    Плата за надання інших адміністративних послуг    118000,00    118000,00    0,00    0,00
22090000    Державне мито      149000,00    149000,00    0,00    0,00
22090100    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування      34000,00    34000,00    0,00    0,00
22090400    Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України      115000,00    115000,00    0,00    0,00
25000000    Власні надходження бюджетних установ      405026,00    0,00    405026,00    0,00
25010000    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     405026,00    0,00    405026,00    0,00
25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю     405026,00    0,00    405026,00    0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ        2374126,00    1969100,00    405026,00    0,00
40000000    Офіційні трансферти      5753025,00    5753025,00    0,00    0,00
41000000    Від органів державного управління      5753025,00    5753025,00    0,00    0,00
41030000    Субвенції      5753025,00    5753025,00    0,00    0,00
41035000    Інші субвенції     5753025,00    5753025,00    0,00    0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ        8127151,00    7722125,00    405026,00    0,00

 

Додаток №2


до розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації
від 06.03.2017 р. № 40  
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету  на 2017 рік(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  0100   Державне управління 1912654,00 1912654,00 1320600,00 178964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1912654,00
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 1912654,00 1912654,00 1320600,00 178964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1912654,00
  1000   Освіта 4426200,00 4426200,00 2196000,00 1243384,00 0,00 405026,00 405026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4831226,00
  1010 0910 Дошкільна освіта 4426200,00 4426200,00 2196000,00 1243384,00 0,00 405026,00 405026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4831226,00
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
  3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
  6000   Житлово-комунальне господарство 39446,00 39446,00 32300,00 0,00 0,00 866825,00 0,00 0,00 0,00 866825,00 866825,00 906271,00
  6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду           866825,00       866825,00 866825,00 866825,00
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 39446,00 39446,00 32300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39446,00
  6300   Будівництво           460000,00 0,00 0,00 0,00 460000,00 460000,00 460000,00
  6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій           460000,00       460000,00 460000,00 460000,00
  7800   Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
  7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
      Всього 6395300,00 6395300,00 3548900,00 1422348,00 0,00 1731851,00 405026,00 0,00 0,00 1326825,00 1326825,00 8127151,00

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

_29.02.__ 2016 р. № _14_

               м.Мар’їнка

 

Про організацію робіт щодо

підготовки міста до весняно-літнього

періоду 2016 року

 

З метою комплексної підготовки до весняно-літнього періоду 2016 року, святкування Великодня та забезпечення належного санітарного порядку на території міста після зимового періоду, на виконання Указу  Президента  України від 06 серпня 1998 №855/98 «Про День довкілля», розпорядження голови районної державної адміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 22 лютого 2016 № 62 «Про організацію робіт щодо підготовки населених пунктів району до весняно-літнього  періоду 2016 року», керуючись статтями 9, 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтями 4, 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,:

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста всіх форм власності провести:

1) двомісячник благоустрою населених пунктів з 21 березня    по 21 травня 2016 року;

2) «День довкілля» – 16 квітня 2016 року.

2. Затвердити:

1) заходи щодо проведення робіт із благоустрою міста у березні-травні 2016 року та «Дня довкілля» (додаток 1);

2) плани із благоустрою м.Мар’їнка та с.Побєда (додаток 2)

3. Надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації:

1) звіт про проведення «Дня довкілля» до 20 квітня 2016 року;

2) звіт про проведення робіт з благоустрою населених пунктів (щотижня, по понеділкам) та підсумкову інформацію до 21 травня  2016 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Керівник

військово-цивільної адміністрації                                                       О.О.Тесля

 

                                                                                           Додаток 1

до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від 29.02.2016 №  _14__

                                             З А Х О Д  И

щодо підготовки міста до весняно-літнього

періоду 2016 року та «Дня довкілля»

 

№з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні за виконання

 

1

2

3

4

 

1 1.  1

Організувати та забезпечити виконання робіт з:

благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану;

 ліквідації накопичень безхазяйних відходів у зонах озеленення та місцях, вільних від забудови;

 ліквідації звалищ сміття у прибережних захисних смугах, берегів річок та водоймищ;

благоустрою пам’ятних місць та цвинтарів;

підготовки місць масового відпочинку (площ, парків, скверів,)

 

квітень-

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військово-цивільна адміністрація

підприємства, організації, установи міста усіх форм власності,

МКП «Промінь»

 

3 2.

Проведення міського суботника з метою об’єднання зусиль людей різного віку, різних професій, політичних поглядів, релігійних вірувань для покращення стану навколишнього природного середовища до «Дня довкілля», прибирання зелених зон та благоустрою міста

 

16 квітня

Військово-цивільна адміністрація, підприємства та організації усіх форм власності,

 

3 3.

Провести заходи з озеленення, створення нових захисних, водоохоронних насаджень та лісових культур

квітень

Військово-цивільна адміністрація, підприємства та організації усіх форм власності,

 

4

Провести пропагандистські заходи та конкурси з охорони ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України, в межах операції «Первоцвіт»

 

квітень-травень

Військово-цивільна адміністрація, ЗОШ №1, ЗОШ №2, підприємства та організації усіх форм власності

 

 

5.

Провести екологічні освітньо-виховні заходи в рамках Міжнародної екологічної акції «Марш парків» на тери торіях обʼєктів природно-заповідного фонду

квітень

Військово-цивільна адміністрація

 

6.

Висвітлювати у засобах масової інформації хід реалізації заходів, пов′язаних зпідготовкоюта проведенням  «Дня довкілля» та благоустрою м.Мар′їнка та с.Побєда

 

Квітень-травень

Військово-цивільна адміністрація


 

 

Перший заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                      Ю.А.Малашко

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 2

до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від 29.02.2016 №  _14__

 

План

про проведення робіт з благоустрою населених пунктів в Мар’їнському районі ____________________________________

(населений пункт)

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Чисельні показники

план

факт

1

2

3

4

5

1.

Вартість виконаних обсягів робіт з благоустрою, всього,

-         в т.ч. громадськими організаціями і підприємствами

тис.грн.

 

тис.грн.

50,0

 

-

 

2.

Виконано робіт по ремонту доріг комунальної власності:

-         поточним  ремонтом

-         капітальним  ремонтом

 

 

тис.м.кв.

тис.м.кв.

 

 

0,3

-

 

3.

Створено нових зелених насаджень;

га

-

 

 

-         в т.ч. парків

од./га

-

 

 

-         скверів

од./га

-

 

4.

Розчищено існуючих парків

га

6

 

5.

Розчищено існуючих скверів

га

-

 

6.

Розчищено від сміття, всього

тис.м.кв.

90

 

 

в т.ч вулиць

тис.м.кв.

40

 

 

тротуарів

тис.м.кв.

25

 

 

прибудинкових  територій

тис.м.кв.

20

 

7.

Висаджено зелених насаджень:

-         дерев

-         чагарників

-         кущів троянд

-         засіяно газонів

 

од.

од.

од.

м.кв.

 

900

50

-

-

 

8.

Приведено до належного стану:

 

 

 

 

-         братських могил

од.

2

 

 

-         пам’ятників

од.

4

 

 

-         могил громадського значення

од.

-

 

 

-         кладовищ (розчищено/вивезено)

од./м.куб

3

 

9.

Відновлено:                          

од.

 

 

 

-         малих архітектурних  форм

од.

-

 

 

-         дитячих та спортивних майданчиків

од.

3

 

10.

Відремонтовано та пофарбовано елементів фасадів житлових будинків   

од.

-

 

11.

Обсяги робіт з ліквідації безхазяйних звалищ

од./м.куб

10/60

 

 

2

                                                         Продовження додатку 2

 

12.

Розчищено берегів, пляжів водних об’єктів

 

км

-

 

13.

Розчищено територій вздовж залізничних колій

км

-

 

14.

Кількість виступів у засобах масової інформації про хід проведення акції з благоустрою

 

3

 

 

 

 

 

Перший заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                      Ю.А.Малашко

 

 

 

                                                  

 

 

Інформація      

     по роботі військово-облікового столу

за березень 2016 р.

 

      Військово-обліковий стіл забезпечує виконання завдань щодо участі у реалізації державної політики в сфері обороноздатності і в обшегосударственной системі військового обліку і аналізу призовних ресурсів.     

      Підготовка призовників до призову в ВСУ і проходження призовної мед.коміссію.

       На обліку перебувають 231 призовник, з них: 110 осіб виїхали за межі міста Мар'їнка під час АТО. Студенти надають довідки з місця навчання для надання їм відстрочки до закінчення навчання. Остаточний висновок про кількість призовників які пішли служить до  ВСУ, кому надана відстрочка від служби або за сімейними обставинами, буде винесено  Мар'їнським військовим комісаріатом після закінчення весняного призову.

- 21 січня пройшли приписну мед.комісію 1999 рік  та стали на облік - 22 призовника.      

- З 15.03.2016р. визиваються призовники для проходження призовной весняної мед.комісії.

- Ведеться облік військовозобов'язаних.

- На обліку перебувають військовозобов′язаних:  солдатів170 ; офіцерів -. 77, прапорщиків - 3, не придатних до військової служби- 787.     

      - Прийом  військовозобов'язаних ведеться щодня з 8 до 14 годин.

      - Постановка і зняття з військового обліку  військовозобов'язаних, зміни в облікових даних у військовозобов'язаних які заявили про них.

      - Вівторок, четвер перебуваю в райвійськкоматі (це дні призовної мед.комісіі) .

       - Проводиться робота  по  проведенню у січні –березні 2016 року уточнення обліку військовозобов′язаних, проходження ними військово-медичної комісії з метою опрацювання вихідних даних для бази Єдиного державного реєстру військовозобов′язаних на території м.Мар′їнка.

        - ведеться облік поранених  та загиблих у наслідок АТО по м.Мар′їнка.

        - Видача довідок.

        - Громадські доручення керівника ВЦА.

              .

        Инспектор ВУС

Панасюра Елена Ильинична   

0958054446           

 

У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

_18.01.___ 2016 р. № __2_

               м.Мар’їнка

 

Про припинення діяльності

стихійних ринків

 

У зв’язку з погіршенням протиепізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней в Україні, виявленням нових спалахів цієї небезпечної хвороби в різних областях, з метою недопущення занесення африканської чуми свиней на територію міста Мар’їнка, керуючись пунктом 8 частиною третьою статті 6, пунктом 36 частини першої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» та на виконання вимог листа Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації № 05/14я-0023 від 15.01.2016 року, листа Мар’їнської райдержадміністрації, Мар’їнської районної військово-цивільної адміністрації № 56-1/01-15 від 16.01.2016 з цього питання:

1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед місцевого населення та власників тварин  (листівки, пам’ятки тощо) про небезпеку африканської чуми свиней  та заходи біозахисту приватних господарств громадян, діяльність яких пов’язана з обігом свиней.

            2. Налагодити взаємодію з Мар’їнським ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області стосовно вживання вичерпних заходів щодо недопущення торгівлі продуктами харчування тваринного походження у невстановлених місцях.

         3. Інформацію про вжиті заходи надавати щотижня по середам на електронну адресу: mga_ekonomika@ukr.net

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Керівник військово-цивільної

адміністрації                                                                                          О.О. Тесля

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

___28.01.___ 2016 р. № 4-1

               м.Мар’їнка

 

Про  проведення  у   січні-березні   2016 року

уточнення    обліку     військовозобов’язаних,

проходження    ними       військово-медичної

комісії  з    метою    опрацювання    вихідних

даних  для  бази  Єдиного державного  реєстру

військовозобов’язаних на території м.Мар’їнка

 

 

        Відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу”, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізаці.»,  керуючись розпорядженням голови районної державної адміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2015 № 326 «Про  проведення  у   січні-березні 2016 року уточнення    обліку    військовозобов’язаних, проходження    ними  військово-медичної комісії  з   метою    опрацювання    вихідних даних  для  бази  Єдиного державного  реєстру військовозобов’язаних на території м.Мар’їнка,  та пунктом 18, 20 статтею 20,  Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 

        1.Провести у січні-березні 2016 року уточнення обліку    військовозобов’язаних, проходження    ними  військово-медичної комісії  з   метою опрацювання  вихідних даних  для  бази  Єдиного державного  реєстру військовозобов’язаних на території   м.Мар’їнка.

       2.Забезпечити виклик і прибуття військовозобов’язаних  які мешкають на території м.Мар’їнка в райвійськкомат.

       3.Здійснити, у межах повноважень, заходи, пов’язані з медичним освідченням  військовозобов’язаних.

       4.Керівникам підприємств, установ та організацій до 29 лютого 2016р. надати військово-цивільній адміністрації списки працюючих військовозобо′язаних за наданою формою. (додаток 1).

         5. На підставі п.3 ст.38 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» Мар’їнському відділенню поліції Волноваського відділу поліції ГУ Націанальної поліції  в Донецькій області організувати розшук і доставку в

Мар’їнський райвійськкомат військово-зобов’язаних, які ухиляються від явки за викликом.

      6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на  інспектора військово-облікового столу  Панасюру О.І.

      7. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

Керівник  ВЦА м.Мар’їнка                                                                      О.О.Тесля

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

__08.02.__ 2016 р. № _7__

               м.Мар’їнка

 

 

Про Заходи щодо вшанування

учасників бойових дій на території

інших держав в місті Мар’їнка

у 2016 році

 

 

З метою забезпечення належного вшанування у 2016 році учасників бойових дій на території інших держав в місті Мар’їнка, керуючись, п. 8 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» та на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації:

 

1. Затвердити Заходи щодо вшанування учасників бойових дій на території інших держав в м. Мар’їнка у 2016 році (далі – заходи), що додаються.

 

2. Проінформувати відділ по роботі із зверненнями громадян, з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації (Кобець) про проведені заходи в термін до 20 грудня 2016 року.

 

3. Заходи місцевого рівня провести за рахунок передбачених асигнувань на їх виконання  в  місцевому бюджеті на 2016 рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Керівник військово-цивільної

адміністрації                                                                                             О.О. Тесля

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО        

Розпорядження

керівника

військово-цивільної адміністрації

08.02.2016   №  7

 

 

Заходи

з вшанування учасників бойових дій на території інших

держав в м.Мар’їнка у 2016 році

 

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Виконавці

I. Поліпшення соціальних умов життя (соціальний захист ветеранів)

 

1.

Провести заходи по вшануванню воїнів – інтернаціоналістів та врученню цінних подарунків

Перший  квартал

Мар’їнська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів )

Військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка

 

2.

Надати матеріальну допомогу інвалідам , родинам загиблих та померлих  учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам бойових  з числа миротворців та учасників бойових дій на території інших держав,  які проживають на  території міста

Протягом року

Військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка, правління МРО УСВА,  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

 

II. Пам’ятно-меморіальні заходи  

1.

Провести святкування  27-ї річниці Дня виводу Радянських військ з Республіки Афганістан (покладення квітів до пам’ятників загиблих в Афганістані)

13-15 лютого 2016 року

МРО УСВА,

Військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка

 

2.

Прийняти участь у відкритому районному  конкурсі - фестивалі військово-патріотичної творчості «Хай пам’ять говорить»

Серпень

2016 року

 

 

 

Військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка, правління МРО УСВА,

відділ  культури і туризму райдержадміністрації

3.

Прийняти участь у паспортизації і фотофікації та створенні районних реєстрів пам’ятників, меморіальних плит, могил загиблих, померлих ветеранів війни в Афганістані, миротворців та учасників бойових дій на території інших держав (визначити їх балансову належність, оформити охоронні договори з балансоутримувачами)

 

Травень

2016 року

Військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка, правління МРО УСВА

 

4.

Провести поточний ремонт пам’ятників, меморіальних плит, могил загиблих, померлих ветеранів війни в Афганістані, миротворців та учасників бойових дій на території інших держав, вжити заходів щодо збереження та підтримання в задовільному стані існуючих музеїв та експозицій, присвячених війні в Афганістані, надати допомогу у відкритті нових музеїв та експозицій

Протягом року

Військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка, правління МРО УСВА,

 

5.

Організувати та провести заходи з відзначення історичних та пам’ятних дат :

 

Дня захисника Вітчизни, Дня українського козацтва

 

Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні

(покладання квітів до пам’ятників, присвячених подіям

Великої Вітчизняної війни)

 

Дня Скорботи і ушанування пам’яті жертв війни

 

Дня Конституції України

Дня Незалежності України

 

Дня визволення Донецької області від фашистських загарбників

 

Дня партизанської слави

 

Дня визволення України від фашистських загарбників

 

Дня людей з обмеженими фізичними можливостями

(відвідування  інвалідів війни в Афганістані, інвалідів –

миротворців та інвалідів - учасників бойових дій на території інших держав, надання матеріальної, допомоги, сприяння в вирішенні побутових проблем,

протезуванні, отриманні автотранспорту.

 14 жовтня

 

 

 

7- 9 травня

 

 

 

 

 

 

 

22 червня

 

 

 

28 червня

 

24 серпня

 

 

7 вересня

 

 

 

22 вересня

 

28 жовтня

 

 

 

3 грудня

Відділ  освіти, відділ культури і туризму райдержадміністрації, військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка

 

 

 

 

 

IІІ. Проведення заходів з патріотичного виховання
молоді  

1.

Організувати та провести   військово-спортивні,  лагерні збори молоді

 

Червень-серпень

2016 року

 

МРО УСВА, військово-цивільна адміністрація м.Мар’їнка

 

 

 

 

Заходи щодо вшанування учасників бойових дій на території інших держав в м.Мар’їнка у 2016 році підготовлено діловодом в військово-цивільної адміністрації м.Мар’їнка

 

 

 

Діловод                                                                                              І.М.Владімірова

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

_13.06. 2016 р. № _52_                                                                   

          м.Мар’їнка

 

Про встановлення місцевих

податків  на 2017 рік

            Керуючись ст.4, 6  Закону України "Про військово-цивільні адміністрації»,  ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, ст.ст.212-222 розділуVІ , ст.ст. 265 - 289 розділу ХІІ, розділом ХIV, підрозділами 8, 10 розділу ХХ  Податкового кодексу України: 

 1. Затвердити Положення про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів (Додаток 1).
 2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 2).
 3. Затвердити Положення про транспортний податок (Додаток 3).
 4. Затвердити Положення про земельний податок (Додаток 4).
 5. Затвердити Положення про орендну плату за земельну ділянку (Додаток 5).
 6. Оприлюднити дане розпорядження на сайті адміністрації.
 7. Направити копію розпорядження до  Мар’їнської ОДПІ.
 8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Керівник військово-цивільноїадміністрації                                         О.О. Тесля

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до розпорядження 

від 13.06. 2016 року №_52_

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів (ст. 212 – 222 ПКУ)  

Розділ І. Платники податку 

Платниками податку є особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів

Розділ ІІ. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

Розділ ІІІ. База оподаткування

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. До підакцизних товарів належать:

 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 • нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;
 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
 • електрична енергія.

Розділ ІV. Ставки податку

Для підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, ставки податку встановлюються  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків. 

Розділ V. Податковий період та строк сплати

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар. Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Суми податку перераховуються до місцевого бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації за місячний податковий період.

 

Додаток №2
до р
озпорядження 

від 13.06. 2016 року №_52_

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ст. 266 ПКУ) 

Визначення понять (ст. 14.1.129 ПКУ) 

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку 

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

Розділ І. Платники податку (п. 266.1 ПКУ)

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування (п. 266.2 ПКУ) 

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з розпорядженням керівника ВЦА;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств. 

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

 і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

Розділ ІІІ. База оподаткування (п. 266.3 ПКУ)

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

Розділ ІV. Пільги із сплати податку (п. 266.4 ПКУ)

4.1.  База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

ВЦА до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг.

 

Розділ V. Ставка податку (п. 266.5 ПКУ)

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановити встановити в розмірі 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

5.2. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Розділ VІ. Податковий період строки та порядок сплати (п. 266.6, 266.10 ПКУ)   

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

6.3. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 

 

 

 

Додаток №3
до р
озпорядження 

від 13.06. 2016 року №_52_

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок (ст. 267 ПКУ)  

Розділ І. Платники податку  

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування. 

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Середньоринкова вартість автомобіля буде визначатисяМіністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті для вільного доступу. 

Розділ ІІІ. База оподаткування 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення. 

Розділ ІV. Ставка податку 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1. 

Розділ V. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

Розділ VІ. Строки сплати податку 

6.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"

6.2. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

                                                                                                                                                                      Додаток №4
                                                                                                                                                                           до розпорядження

                                                                                                                                                                        від 13.06. 2016 року №_52_ 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про земельний податок (ст. 269 – 287 ПКУ)

Розділ І. Платники земельного податку (ст. 269 ПКУ)

1.1. Платниками земельного податку є:

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 • землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України. 

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування (ст. 270 ПКУ)

2.1. Об'єктами оподаткування є:

 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

Розділ ІІІ. База оподаткування (ст. 271 ПКУ) 

3.1. Базою оподаткування є:

 • нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
 • площа земельних ділянок , нормативну грошову оцінку яких не проведено. 

Розділ ІV. Ставка земельного податку (ст. 274, 277 ПКУ)

4.1. Ставка податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання :

 • (крім державної та комунальної власності) встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки;
 • державної та комунальної форми власності - 1% від їх нормативної грошової оцінки;
 • які перебувають у приватній власності громадян (фізичних осіб) та суб’єктів господарювання - 1% від їх нормативної грошової оцінки; 

4.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження): 

 • для земель комерційного використання встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки;
 • для земель рекреаційногопризначення встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки;
 • для земель промисловості встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки;
 • для земель транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  встановлюється у розмірі 2% від їх нормативної грошової оцінки;

4.3. Ставка податку на один гектар сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

 • для ріллі, сіножатей, пасовищ - 0,1%;
 • для багаторічних насаджень – 0,03%.

4.5. Податок на земельні ділянки (в межах населених пунктів):

 • зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 0.03% від їх нормативної грошової оцінки;
 • у разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частини власниками та землекористувачами іншим суб’єктам, податок на площі, що надаються в оренду, обчислюються у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки , визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря;

4.6. Ставка  податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів,  встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Донецькій області.

Розділ V. Пільги щодо сплати земельного податку (ст. 281 ПКУ)

5.1. Від сплати податку звільняються фізичні особи:

5.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1., поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. 

7.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи:

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

8.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку 

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

Розділ Х. Податковий період та строк сплати земельного податку (ст. 285,287 ПКУ)

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

11.3 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 

 

 

Додаток №5
до р
озпорядження 

від 13.06. 2016 року №_52_

П О Л О Ж Е Н Н Я
про орендну плату за земельну ділянку
(ст. 288 – 289 ПКУ)

Розділ І. Загальні положення

1.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Військово-цивільна адміністрація, при  укладанні договору оренди землі,  до 1 лютого подає контролюючому органу  переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики 

Розділ ІІ.  Платники податку 

2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 

Розділ ІІІ. База оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 

Розділ ІV. Ставка податку 

4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.2.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. 

Розділ V. Податковий період та строк сплати (ст. 285-287) 

5.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

5.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

__________ 20___р. № ___

               м.Мар’їнка

 

 

Про перейменування вулиць, провулків,

проспектів, площ, парків, скверів, мостів

та інших споруд, розташованих на

території міста Мар’їнка, назви яких

містять символіку комуністичного режиму.

 

 

 У зв’язку з необхідністю приведення назв вулиць,провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Мар’їнка у відповідність із вимогами Закону України « Про засудження комуністичного  та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи протокол комісії з питань найменування вулиць (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Мар’їнка, керуючись Законом України          « Про засудження комуністичного  та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись п.8 ст.6 Закону України « Про військово-цивільні адміністрації»:

 

 

1. Перейменувати вулиці, провулки, проспекти, площі, парки, сквери, мости та інші споруди, розташовані на території міста Мар’їнка, без змін поштових номерів житлових будинків, установ та споруд згідно додатку.

2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті військово-цивільної адміністрації м. Мар’їнка та с. Побєда.

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності військово-цивільної адміністрації м. Мар’їнка та с. Побєда на виконання п. 1 данного розпорядження, передбачити видатки на виготовлення вказівних табличок на в’їздах до вулиць.

4. Направити примірники данного розпорядження до підприємств, установ, організацій які здійснюють свою діяльність на території                     м. Мар’їнки.

         5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Керівник військово-цивільної

адміністрації  м. Мар’їнка та с. Побєда                                           О.О. Тесля

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток до   розпорядження

  ВЦА м. Мар’їнка та с.Побєда

ПЕРЕЛІК

об’єктів, які підлягають переймування

 

Назва вулиць,проспектів розташованих на території міста Мар’їнка, які підлягають перейменуванню

Нова назва вулиць, проспектів розташованих на території міста Мар’їнка, які підлягають перейменуванню

вул. Первомайська

вул. Івана Франка

вул. Горького

вул. Лесі Українки

 

 

 

 

Керівник військово-цивільної

адміністрації  м. Мар’їнка та с. Побєда                                           О.О. Тесля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 12 мар 2017. Создан 24 янв 2016