село Побєда

Виконання бюджету за 2016 рік
У К Р А Ї Н А

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА МАР'ЇНКА ТА СЕЛА ПОБЄДА

МАР′ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

06.02.2017р. № 15

       м.Мар’їнка 

 

 

Про затвердження звіту про виконання

районного бюджету за 2016 рік

 

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, відповідно до статей 5,6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:

 

 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік по доходах у сумі 13950,9 тис. гривень, по видатках у сумі 10042,6 гривні (додається).

 

 

Керівник

військово-цивільної адміністрації                                                          О.О. Тесля

                  військово-цивільної адміністрації
                   
                   
                       
                  _______________________________________
ЗВІТ
про виконання міського бюджету за  2016 рік
                      грн.
Найменування доходів Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Затверджено на рік Уточнений план на рік Фактичне виконання % виконання до уточненого плану на рік Уточнений план на рік Фактичне виконання % виконання до уточненого плану на рік Уточнений план на рік Фактичне виконання % виконання до уточненого плану на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ДОХОДИ
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 12 000 12 000 12 765 106,4       12 000 12 765 106,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010400     75 655         0 75 655  
Земельний податок з юридичних осіб 18010500 123 600 123 600 75 307 60,9       123 600 75 307 60,9
Орендна плата з юридичних осіб 18010600 757 200 757 200 603 733 79,7       757 200 603 733 79,7
Земельний податок з фізичних осіб 18010700 20 060 20 060 5 726 28,5       20 060 5 726 28,5
Орендна плата з фізичних осіб 18010900 27 600 27 600 35 625 129,1       27 600 35 625  
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010100   0 252         0 252  
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010200   0 47         0 47  
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040200     -1 464         0 -1 464  
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" 18050500 372 690 372 690 531 007 142,5       372 690 531 007 142,5
Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 56 000 56 000 67 866 121,2       56 000 67 866 121,2
Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 464 210 464 210 631 927 136,1       464 210 631 927 136,1
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 19010100   0       891   0 891  
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 19010300   0       626   0 626  
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 22011100   0           0 0  
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 48 000 48 000 170 018 354,2       48 000 170 018 354,2
Державне мито, не віднесене до інших категорій 22090200   0 3 643         0 3 643  
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 22090400 14 400 14 400 106 029 736,3       14 400 106 029 736,3
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 22090100 9 600 9 600 39 677 413,3       9 600 39 677 413,3
Благодійні внески, гранти та дарунки 22020100   0     295 350 295 350 100,0 295 350 295 350 100,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200   0     9 738 9 738 100,0 9 738 9 738 100,0
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 22130000   0           0 0  
Інші субвенції 41035003 4 683 800 2 955 100 2 955 100 100,0 8 344 170 8 344 170 100,0 11 299 270 11 299 270 100,0
Разом   6 589 160 4 860 460 5 312 911,83   8 649 258 8 650 775   13 497 718 13 950 921,60  
ВИДАТКИ
Органи місцевого самоврядування 010116 1501060 2023572 1961491,77 96,9       2023572 1961491,77 96,9
Дошкільні заклади освіти 070101 4683800 2943800 2364588,16 80,3 1673376 1022276 61,0906 4617176 3386864,16 73,4
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 091209 12000 12000 11000 91,7       12000 11000 91,7
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 372300 415968 410321,87 98,6 4790412 3292511,6 68,7313 5206380 3702833,47 71,1
Інші видатки на соціальний захист населення 090412 5000 40060 39959,85 99,8       40060 39959,85 99,8
Газові заводи і газова мережа 100205   2000   0       2000 0 0,0
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210105   5000   0       5000 0 0,0
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 240601         17601 17300 98,3 17601 17300 98,3
Видатки та проведення робіт , пов"язаних з будівництвом, реконстукцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 170703         60321 60000 99,5 60321 60000 99,5
Капітальний ремонт житлового фонду 100102         915470 53144,91 5,8 915470 53144,91 5,8
Капітальні вкладення 150101         1270000 810000 63,8 1270000 810000 63,8
    6574160 5442400 4787361,65   8727180 5255232,51   14169580 10042594,16 70,9
                       
                       
Керівник військово-цивільної адміністрації                      
     
                        Додаток № 2
до розпорядження _______________
"Про міський бюджет  на 2017 рік"
 
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету  на 2017 рік
   
      Військово-цивільна адміністрація міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області          
          грн.    
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом    
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них    
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку    
   
                                   
  0100   Державне управління 1 912 654 1 912 654 1 320 600 178 964               1 912 654    
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  1 912 654 1 912 654 1 320 600 178 964               1 912 654    
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 12 000 12 000                   12 000    
  3200   Соціальний захист ветеранів війни та праці 12 000 12 000                   12 000    
  3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість 12 000 12 000                   12 000    
  6000   Житлово-комунальне господарство 39 446 39 446 32 300                 39 446    
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 39 446 39 446 32 300                 39 446    
  7800   Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 5 000 5 000                   5 000    
  7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 5 000 5 000                   5 000    
  1000   Освіта 4 426 200 4 426 200 2 196 000 1 243 384   405 026           4 831 226    
  1010 0910 Дошкільна освіта 4 426 200 4 426 200 2 196 000 1 243 384   405 026           4 831 226    
      Всього  ######## 6 395 300,0 ######## ########   405 026,0           6 800 326,0    
  Керівник військово-цивільної адміністрації м. Мар"їнка та с. Побєда          О.О. Тесля                
   


Обновлен 21 фев 2017. Создан 24 янв 2016